Arcanum

Sándor Biszak

Dyrektor generalny Arcanum - czołowej węgierskiej firmy dokonującej cyfryzacji i digitalizacji dokumentów oraz zbiorów kultury. Arcanum rozwija strategie i oprogramowanie na potrzeby instytucji dziedzictwa kulturowego. Do projektów firmy należą: Mapire - kolekcja europejskich map historycznych ze znacznikami georeferencyjnymi, Digitheca - zbiór węgierskich gazet i pism naukowych, Hungaricana - cyfrowa kolekcja ze 150 węgierskich archiwów, bibliotek i muzeów.

Panel Dyskusyjny