Cyfrowe dziedzictwo

Data i godzina
24 wrzesień — poniedziałek
16:50-17:50
Język
Angielski
Polski

Cyfrowe dziedzictwo

Etap masowej digitalizacji materiałów historycznych rozpoczął się na tyle dawno temu, że obecnie instytucje kultury na całym świecie dysponują wielkimi cyfrowymi kolekcjami i niezmierzoną, wciąż przyrastającą ilością danych. O ile gromadzenie i archiwizacja tych zasobów stanowi rzecz oczywistą, to forma ich udostępniania oraz przetwarzania bywa różna i zależy zarówno od charakteru zbiorów, ja i od lokalnych uwarunkowań, oczekiwań użytkowników oraz polityki instytucji. W ramach panelu przedstawione zostaną najważniejsze, realizowane centralnie projekty cyfrowe bibliotek narodowych Estonii, Izraela, Polski i Węgier, których zestawienie może przynieść szerokie spojrzenie na obecny stan digitalizacji, postprodukcji i udostępniania zbiorów.

Cyfrowe dziedzictwo

Sándor Biszak, Eyal Miller, Riin Olonen, Sonia Wronkowska, Piotr Rydzek
Prelegenci
Sándor Biszak
Arcanum
Eyal Miller
Biblioteka Narodowa Izraela
Piotr Rydzek
book2net
Riin Olonen
Biblioteka Narodowa Estonii
Sonia Wronkowska
Biblioteka Narodowa