Biblioteka Narodowa Estonii

Riin Olonen

Od 1993 roku pracuje w Narodowej Bibliotece Estonii, na różnych stanowiskach. Od 1998 roku zajmuje się wdrażaniem i rozwojem zintegrowanego systemu bibliotecznego, nowych usług bibliotecznych, wsparciem użytkowników, szkoleniami i konsultingiem. Od 2016 roku koordynuje także działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem cyfrowych wersji estońskich gazet, magazynów i powieści drukowanych w periodykach. Zajmuje się także obsługą estońskiego portalu z artykułami w ramach cyfrowego archiwum DIGAR (dea.digar.ee). Studiowała informatykę i przetwarzanie informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tallinie (obecnie Uniwersytet w Tallinie), dyplom otrzymała w 1995 roku. Od 1999 roku pracuje na pół etatu w Konsorcjum Sieci Estońskich Bibliotek (ELNET), gdzie od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika do spraw rozwoju. Riin publikowała artykuły i wygłaszała wykłady na temat automatyzacji bibliotek oraz rozwoju i współpracy w zakresie zarówno tradycyjnych, jak i wirtualnych bibliotek. Angażuje się w szkolenia pracowników, opowiadając o automatyzacji bibliotek, systemów bibliotecznych, a także kwestiach związanych ze współpracą i rozwojem. Jest członkinią Estońskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy.

Panel Dyskusyjny