Transmediale Festival

Kristoffer Gansing

Dyrektor artystyczny festiwalu transmediale od 2012 roku, w swojej pracy kuratora i badacza interesuje się projektami z pogranicza mediów, sztuki i aktywizmu. Jest współzałożycielem festiwalu The Art of the Overhead (2005), a w latach 2007-2010 pracował w zespole redakcyjnym kopenhaskiego kanału tv-tv prowadzonego przez artystów. W latach 2001-2011 uczył teorii i praktyki nowych mediów w K3 School of Arts and Communication na uniwersytecie w Malmö. W 2013 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Transwersalne praktyki w mediach” – studium poświęcone archeologii mediów, sztuce i rozwojowi technologicznemu.

Panel Dyskusyjny