Creative Commons

Alek Tarkowski

dr Alek Tarkowski (1977). Socjolog, twórca cyfrowych polityk publicznych i badacz społeczeństwa cyfrowego. Współtwórca i prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, organizacji typu think-and-do tank budującej w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Na codzień zajmuje się strategiami i politykami publicznymi, dzięki którym technologie cyfrowe mogą służyć otwartości, współpracy i zaangażowaniu.

Koordynator Creative Commons Polska oraz European Policy Fellow w organizacji Creative Commons. Członek Komitetu Sterującego Internet Governance Forum Polska oraz Rady Programowej School of Ideas SWPS. Współzałożyciel europejskiego stowarzyszenia Communia, działającego na rzecz cyfrowej domeny publicznej, oraz polskiej Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Członek komitetu sterującego Internet Governance Forum Polska. Absolwent Leadership Academy for Poland (rocznik 2017), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. W przeszłości członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008-2011), członek Rady Informatyzacji i Rady Cyfryzacji (2011-2016) oraz Junior Fellow w McLuhan Program on Culture and Technology na University of Toronto.

Doradza w kwestii wykorzystania technologii cyfrowych instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, współpracował m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, European Cultural Foundation, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Orange, Muzeum Historii Warszawy. Współtwórca projektu "Kultura 2.0", poświęconego przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Współtwórca projektów społecznych oraz badawczych (m.in. "Obiegi kultury", "Otwórz książkę", "Uwolnij podręcznik", "Otwarte zabytki", "Future Not Made in the EU").

Współtwórca projektów "Kultura 2.0" oraz "Sieci kultury", poświęconych przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych.Współautor, wraz z Mirosławem Filiciakiem, zbioru esejów "Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty". Interesuje się socjologią mediów i technologii cyfrowych; społecznymi i kulturowymi skutkami ich funkcjonowania w społeczeństwie, oraz otwartymi modelami produkcji wiedzy i kultury. Obecnie zajmuje się zrozumieniem społecznych i kulturowych skutków kolejnej fazy przemian cyfrowych.

Panel Dyskusyjny