Politechnika Słowacka

Zuzana Bukovčiková

Doktorantka na Politechnice Słowackiej w Bratysławie, gdzie należy do zespołu badawczego zajmującego się uczeniem maszynowym. Zakres jej pracy obejmuje wyszukiwanie obrazów z uwzględnieniem treści zdjęć, w ścisłym powiązaniu z dziedziną biometryki. Obecnie pracuje nad oprogramowaniem służącym do rozpoznawania twarzy i tworzenia metadanych na podstawie wielkich baz danych wideo.

Panel Dyskusyjny