metaLAB (at) Harvard

Sarah Newman

Badaczka kreatywna w metaLAB na Uniwersytecie Harvarda, pracuje także w Ośrodku Berkman-Klein do Badań nad Internetem i Społeczeństwem. Zajmuje się instalacjami artystycznymi i rozwija projekty dotyczące roli technologii w kulturze, kreatywnie i krytycznie eksplorując znaczenie postnowoczesności. Uzyskała licencjat z filozofii na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis oraz magisterium ze sztuk wizualnych w Instytucie Technologicznym w Rochester. Prezentowała swoje prace w Nowym Jorku, San Francisco, Miami, Chicago, Berlinie i Rzymie, brała także udział w pobytach rezydencyjnych w Niemczech i Szwecji. Jej obecne prace badają społeczne oraz filozoficzne wymiary sztucznej inteligencji, osobliwe punkty styczne między „ludzkim” a „nieludzkim” oraz rolę sztuki jako środka wywołującego dialog i zaangażowanie odbiorców.