SWPS

Sandra Frydysiak

Doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach new media studies, dance studies oraz gender studies. Adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. Autorka książki Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca (2017). Prowadzi badania nad percepcją tańca w wirtualnej rzeczywistości we współpracy z VR Lab Instytutu Psychologii PAN w Warszawie.