Creative Europe Desk Polska

Julia Płachecka

W Creative Europe Desk Polska zajmuje się wsparciem polskich wnioskodawców aplikujących o granty w ramach komponentu MEDIA unijnego programu Kreatywna Europa. Prowadzi szkolenia i spotkania informacyjne, konsultuje wnioski o dofinansowanie, organizuje wydarzenia promujące program i upowszechniające dofinansowane projekty. Doświadczona realizatorka międzynarodowych projektów audiowizualnych, kulturalnych i edukacyjnych. Zainteresowana innowacjami, projektami z pogranicza sektorów audiowizualnego i kreatywnych, uczestniczka i organizatorka międzynarodowych wydarzeń adresowanych do producentów gier, VR, filmów oraz seriali telewizyjnych i internetowych.