StoryCode Warsaw / Fundacja Pełne Zanurzenie

Anna Desponds

Menedżerka kultury, kuratorka filmowa. Członkini Zarządu Fundacji Pełne Zanurzenie, współorganizatorka sieci StoryCode Warsaw skupiającej twórców immersyjnych form narracyjnych, takich jak cinematic VR czy webdoki. Współprowadzi podkast “Odbiornik” magazynu dwutygodnik.com poświęcony hybrydowej kulturze cyfrowej. W przeszłości związana m.in. z festiwalem dokumentalnym i firmą dystrybucyjną Against Gravity. Pracuje w Warszawie i Berlinie.